Lid worden

Algemene voorwaarden

 1. Wanneer je komt trainen bij Survival vereniging 4ALL Boerakker onderschrijf je het doel en het huishoudelijk reglement en ben je bereid dit actief te ondersteunen.
 2. Bij het aanmelden verplicht je jezelf tot betaling van de trainingsbijdrage tot wederopzegging (via mail naar survival4all-boerakker@outlook.com)
  Bij verhindering dient men door te betalen.
 3. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een periode van een half jaar en zal hierna stilzwijgend met een half jaar worden verlengd. Het opzeggen van het halfjaarlijks lidmaatschap dient per email te geschieden bij het secretariaat vóór 1juni of vóór 1 december. Bij het niet op tijd beëindigen van het lidmaatschap zal deze gecontinueerd worden voor een half jaar.
 4. Wordt je halverwege het seizoen lid dan dient men contributie over te maken naar rato van de maanden dat men lid is geworden: IBAN nr. NL55 INGB 0009 5635 21 t.n.v. Survivalvereniging 4ALL Boerakker  O.V.V. naam en periode; bedrag in overleg met het secretariaat.
 5. Van oktober t/m april training: binnen in Oomkegast te Boerakker. De warming up vindt buiten plaats; het dragen van een veiligheidshesje is dan verplicht. Van mei t/m september buiten training: op de survivalbaan bij de sportvelden, of aan het Wilgenpad en het bos bij de camping te Boerakker. Tenzij anders aangegeven.     
 6. Parkeren van de auto’s doen we in de parkeervakken bij het voetbalveld;      zijn deze allemaal bezet dan parkeert men naast de kerk.                                                                     
 7. Wanneer men langdurig geblesseerd is of om andere redenen de trainingen niet kan volgen is geen bijdrage verschuldigd,
  mits men ons daar van tevoren van op de hoogte stelt.
 8. De leiding en trainers zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 9. Minderjarigen dienen toestemming te hebben van ouder/verzorger alvorens bij Survival 4ALL te trainen.
 10. Bij het aanmelden ben je ook direct aangemeld voor de Survival 4ALL nieuwsbrief.
 11. Survival 4ALL verwacht dat iedere aangeslotene hand- en spandiensten verricht om het geheel te ondersteunen. Zonder de inzet van deze vrijwillige inzet is het niet mogelijk om het geheel veilig en op orde te houden.
  Ca 3x per jaar is er een bouw- & afbreek-dag  waar eenieder geacht wordt aanwezig te zijn. Meer informatie zie: de website onder: Beleid.
 12. Gezondheidsklachten die een beperking op kunnen leveren dienen te worden aangegeven bij de administratie.
 13. Buiten de aangegeven trainingsmomenten mag het terrein niet betreden worden en mag er niet zelfstandig getraind worden tenzij door het bestuur/hoofdtrainer anders wordt aangegeven/goedgekeurd.
 14. Bij misdraging is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.
 15. Tijdens wedstrijden, trainingen en overige Survival 4ALL activiteiten kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden.
  Bij het aanmelden bij Survival 4ALL geef je automatisch toestemming voor gebruik van deze beelden voor publicatiedoeleinden.
  Indien bezwaar dan kan dat aangegeven worden via mail naar: survival4all-boerakker@outlook.com

Survival iets voor jou?

Schrijf je in voor een proefles om te kijken of het bij jou past!

Inschrijven proefles